අඩු පීඩන කලාපයක වර්දනය වෙයි, දිවයිනට අධික වැසි « Siyatha 24
Generic placeholder imageApr
24

අඩු පීඩන කලාපයක වර්දනය වෙයි, දිවයිනට අධික වැසි

445 Views


Generic placeholder image

සමකය ආසන්න නිරිත දිග බෙංගාලබොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොණ දෙසින් අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා එම හේතුවෙන් හෙට සිට ගිගිරුම් සහිත වැසි හා තද සුලං ඇති විය හැකි බව පවසනවා.
ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට, ධීවර හා නාවිකයින්ට මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින්නයි දන්වා තිබෙනවා. එමෙන්ම අද දිනත් සවස 2න් පසු වැසි ඇති විය හැකි යැයි පවසා තිබෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular