අයවැය ලේඛනය වෙනුවට ලබන වසරට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Aug
14

අයවැය ලේඛනය වෙනුවට ලබන වසරට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

63 Views


Generic placeholder image

මුදල් ඇමතිවරයා විසින් 2020 වසර සඳහා අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් නොකර පළමු කාර්තුවේ රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
මෙම වසර අගදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීම සහ ලබන වසරේදී තවත් මැතිවරණ කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබීම ඊට හේතුවයි.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular