අලුත් අවුරුද්දේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ සුභ පැතුම « Siyatha 24
Generic placeholder image

Apr
14

අලුත් අවුරුද්දේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ සුභ පැතුම

165 Views


Generic placeholder image

සිංහල හා ඉන්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සුභ පැතුම් එක් කර තිබුණා.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular