ඇත්තටම අළු තැම්පත් කල අළු බඳුන , ක්‍රිකට් බැලුවට ඔබ මේ දේවල් දැන සිටියාද ? « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
8

ඇත්තටම අළු තැම්පත් කල අළු බඳුන , ක්‍රිකට් බැලුවට ඔබ මේ දේවල් දැන සිටියාද ?

644 Views


Generic placeholder image

අළුන බදුන කි‍්‍රකට් තරගාවලිය ගැන ඔබ නොදත් කරුණු දැනගන්න ”සිරාවට” අහන්න.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular