ඉඟුරුවත්තේ සුමංගල හිමියන් තවදුරටත් උපවාසයේ « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
13

ඉඟුරුවත්තේ සුමංගල හිමියන් තවදුරටත් උපවාසයේ

622 Views


Generic placeholder image

ඉකුත් ඉරිදා දින ආචාර්ය පූජ්‍ය ඉඟුරුවත්තේ සුමංගල හිමියන් ආරම්භ කරන ලද උපවාසය තව දුරටත් අද පැවැත්වෙනවා. උන්වහන්සේ මෙම උපවාසය ආරම්භ කලේ අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැරිය බව තහවුරු කළ යුතු යැයි ඉල්ලමින්.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular