කොටුව දුම්රියපොලේ උණුසුම් තත්ත්වයක් « Siyatha 24
Generic placeholder image



Sep
20

කොටුව දුම්රියපොලේ උණුසුම් තත්ත්වයක්

432 Views


Generic placeholder image

කොටුව දුම්රිය පොළේ ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු අසළ දුම්රිය මගීන් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන බව වාර්තා වනවා.

අනුරාධපුරය දක්වා ගමන් කරන මඟින්ට දුම්රිය ටිකට් පත් නිකුත් කළද දුම්රියක් ධාවනය නොවීම හේතුවෙන් මෙම උණුසුම් තත්ත්වය හට ගෙන ඇති බව සදහන්.






News Articles
Siyatha Videos
Most Popular