කොළඹ බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට නාවික හමුදාව යොදවයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageApr
24

කොළඹ බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට නාවික හමුදාව යොදවයි

445 Views


Generic placeholder image

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය, වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහල, මැගසින් බන්ධනාගාරය සහ කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරවලට පිවිසෙන පිවිසුම්වලට නාවික හමුදා නිලදාරීන් ආර්ක්ෂාවට යොදවා ඇත. එසේ කර තිබුනෙ කොළඹ බන්ධනාගාරවලට අමතර ආරක්‍ෂාවක් ලබාදෙන ලෙස ඉකුත් 22 වනදා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා කල ඉල්ලීමකටයි.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular