දයා ගමගේ වහාම ගෝල් කීපර් කරනු – පාර්ලිමේන්තුවේ වලියත් එක්ක බුකියෙ ගිය රස කතා « Siyatha 24
Generic placeholder image

Nov
16

දයා ගමගේ වහාම ගෝල් කීපර් කරනු – පාර්ලිමේන්තුවේ වලියත් එක්ක බුකියෙ ගිය රස කතා

1170 Views


Generic placeholder image

මොනදේ කොහොම වුණත් ඒක විහිළුවට ගන්න එක බුකියෙ ඉන්න ගොඩක් ඇඩ්මින්ලගෙ පුරුද්දක් වෙලා. සමහර පෝස්ට් තනියම ඉන්න කෙනෙක් හිනා ගස්සන තරමට රසවත්.පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුව ඇති වුණ වලියත් එක්ක බුකියෙ ගිය රස කතා ටිකක් තමයි මේ.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular