දේදුණු ආකාසේ හැඩකල චුලක්ෂිගේ අලුත්ම Photo Shoot එක « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Oct
25

දේදුණු ආකාසේ හැඩකල චුලක්ෂිගේ අලුත්ම Photo Shoot එක

1392 Views


Generic placeholder image

Credits – Outfits design by Heshini Goonasekera
Photos by VM studio(Viraj Fernando)
Hair and makeup Mosh (Chanda Patnaik Sampathge and Allan Hutchinson)
Location Barnhouse Kushantha Hewapathirana


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular