පක්ෂ මාරු කරාද නැද්ද? « Siyatha 24
Generic placeholder image


Oct
25

පක්ෂ මාරු කරාද නැද්ද?

274 Views


Generic placeholder image

පසුගිය සතියේ සියත ටීවී තුළ විකාශනය වූ සුළිය දේශපාලන සංවාදයට සහභාගි වූ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර මුජිබර් රහුමාන් සහ මව්බිම ජනතා පක්‍ෂනායක ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා අතර උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා.

එම සංවාදයේ උණුසුම් කොටස් පහළින්.

සම්පූර්ණ සංවාදය නරඹන්න click කරන්න.

 


Siyatha Videos
Most Popular