පරණ අවුරුද්දේ මඟ හැරිච්ච ටිකක් මෙන්න « Siyatha 24
Generic placeholder imageApr
17

පරණ අවුරුද්දේ මඟ හැරිච්ච ටිකක් මෙන්න

529 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගුවන් විදුලි නිවේදකයා වන අරා (අරවින්ද ලොකුගේ ) දැන් ඔබ හමුවන්නේ සියත FM ඔස්සේයි. ඔබටත් සතියේ දිනවල උදෑසන 7 සිට 98.2 / 98.4 FM ඔස්සේ අරා සහ පැසී අයිශ්වර්යා මුණසිංහ ගෙන එන ලංකාවේ ජනප්‍රියම රේඩියෝ වැඩසටහනට සවන්දෙන්න පුළුවන්.

පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ල අහන්න – Click Here

https://youtu.be/xlxl1enBhYo


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular