පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහ ලිමිණි වීරසිංහ අද විවාහ දිවියට « Siyatha 24
Generic placeholder image


Sep
12

පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහ ලිමිණි වීරසිංහ අද විවාහ දිවියට

507 Views


Generic placeholder image

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ වැඩිමහල් පුත් නාමල් රාජපක්ෂ සහ ලිමිණි වීරසිංහ මෙනෙවිය අද (12) විවාහ දිවියට පිවිසුණා.

එම අවස්ථාව දැක්වෙන ජායාරූප පෙළක්.


Siyatha Videos
Most Popular