බන්දනාගාර රැදිවියන් බැලීමට ලබා දුන් දින වල වෙනසක් « Siyatha 24
Generic placeholder image

May
17

බන්දනාගාර රැදිවියන් බැලීමට ලබා දුන් දින වල වෙනසක්

214 Views


Generic placeholder image

මෙවර වෙසක් පොහොය දිනයේදී බන්දනාගාර දෙපාර්තුමෙන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන විෂේශ වැඩසටහනක් හේතුවෙන් රැදිවයන්ට ඥාතියන් බැලීමට ලබා නොදෙන බව බන්දනාගාර මූලස්තානය පවසනවා. ඒ වෙනුවට 19 සහ 20 යන දින වලදී ඥාතීන් බැලීම සදහා පහසුකම් ලබා දී ඇතැයි බන්දනාගාර මුලස්තානය සඳහන් කෙරේ.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular