මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද « Siyatha 24
Generic placeholder image


Aug
14

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද

162 Views


Generic placeholder image

අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද(14) රාත්‍රී විථි සංචාරය කිරිමට නියමිතයි.

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඇසළ මහ පෙරහැර මංගල්‍යයේ සඳහා කප් සිටුවිම පසුගිය 01 වනදා සිදු කෙරෙනු අතර පළමු කුඹල් පෙරෙහැර පසුගිය 05 වනදා විථි සංචාරය කෙරුණි.
රන්දෝලි පෙරහැර පසුගිය 10 වනදා ආරම්භ වූ අතර අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්රිසයේ වීථි සංචාරය කිරිමට නියමිතව ඇත.


Siyatha Videos
Most Popular