මෙහෙම මුහුදු රැලි දැකල තියෙනවද? « Siyatha 24
Generic placeholder imageApr
18

මෙහෙම මුහුදු රැලි දැකල තියෙනවද?

491 Views


මුහුද කියන්නෙ අපිට විෂ්වාස කරන්න පුලුවන් තැනක් නෙමෙයි. සුනාමි ආවෙත් එහෙමයිනෙ. ඒ වගේ හිතාගන්න බැරි වෙලාවක ආපු විශාල මුහුදු රැළි ගැන තමයි මේ වීඩීයෝ එක.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular