මේ දවස්වල ඔබ දැනගන්නම ඕන ටිකක් අහලා යාළුවන්ටත් කියන්න « Siyatha 24
Generic placeholder image

Mar
12

මේ දවස්වල ඔබ දැනගන්නම ඕන ටිකක් අහලා යාළුවන්ටත් කියන්න

285 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගුවන් විදුලි නිවේදකයා වන අරා (අරවින්ද ලොකුගේ ) දැන් ඔබ හමුවන්නේ සියත FM ඔස්සේයි. ඔබටත් සතියේ දිනවල උදෑසන 7 සිට 98.2 / 98.4 FM ඔස්සේ අරා සහ පැසී අයිශ්වර්යා මුණසිංහ ගෙන එන ලංකාවේ ජනප්‍රියම රේඩියෝ වැඩසටහනට සවන්දෙන්න පුළුවන්.

පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ල අහන්න – Click Here

 


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular