රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධුරයට අතිපුජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනුනායක හිමි පත් කෙරේ « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
22

රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධුරයට අතිපුජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනුනායක හිමි පත් කෙරේ

176 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි හිමි අපවත් වීම නිසා පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහනායක ධුරය සඳහා අතිපුජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනුනායක හිමි පත්කර තිබෙනවා. අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ කාරක සංඝ සභාව විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර තිබෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular