වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිළධාරීන් පිරිසකට ස්ථාන මාරුවීම් « Siyatha 24
Generic placeholder imageMay
22

වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිළධාරීන් පිරිසකට ස්ථාන මාරුවීම්

1923 Views


Generic placeholder image

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එකගතාව මත වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිළධාරීන් පිරිසකගේ ස්ථාන මාරු කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදුන් නිළධාරීන් පහත පරිදි වේ.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular