විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageSep
11

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි

252 Views


Generic placeholder image

ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක විරෝධතාවක නිරත වීම හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර පිවිසුම් මාර්ගය ලෝටස් වටරවුම අසලින් තාවකාලිකව වසාදමා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular