විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි « Siyatha 24
Generic placeholder image

Sep
11

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසෙයි

77 Views


Generic placeholder image

ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක විරෝධතාවක නිරත වීම හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර පිවිසුම් මාර්ගය ලෝටස් වටරවුම අසලින් තාවකාලිකව වසාදමා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular