විරෝධතාවයක් නිසා පාර්ලිමේන්තු පාර වැසෙයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageSep
20

විරෝධතාවයක් නිසා පාර්ලිමේන්තු පාර වැසෙයි

251 Views


Generic placeholder image

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කර ගනිමින් සමෘද්ධි නිලධාරින් මේ වන විට බත්තරමුල්ල, පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල විරෝධතාවයක නිරත වෙනවා.
මේ හේතුවෙන් බොරැල්ල සහ බත්තරමුල්ල සහ ඒ අවට මාර්ගවල දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබෙන බව වාර්තා වන අතර විරෝධතාවය හේතුවෙන් දියත උයන ආසන්නයේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දෙසට වන මාර්ගය මේ වන විට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular