සෝෂල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරපු මල්ලිට අරවින්ද අශ්චර්යා කියපු කතාව « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
29

සෝෂල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරපු මල්ලිට අරවින්ද අශ්චර්යා කියපු කතාව

6956 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගුවන් විදුලි නිවේදකයා වන අරා (අරවින්ද ලොකුගේ ) දැන් ඔබ හමුවන්නේ සියත FM ඔස්සේයි. ඔබටත් සතියේ දිනවල උදෑසන 7 සිට 98.2 / 98.4 FM ඔස්සේ අරා සහ පැසී අයිශ්වර්යා මුණසිංහ ගෙන එන ලංකාවේ ජනප්‍රියම රේඩියෝ වැඩසටහනට සවන්දෙන්න පුළුවන්.

පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ල අහන්න – Click Here


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular