1975 ලෝක කුසලාන තොරතුරු | Siyatha 24 « Siyatha 24
Generic placeholder image


May
21

1975 ලෝක කුසලාන තොරතුරු | Siyatha 24

196 Views


Generic placeholder image

2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය මැයි මස 30 වෙනිදා එංගලන්තයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ සදහා මේ වනවිටත් ශ්‍රී ලංකා සන්චිතය එංගලන්තය බලාගොස් අවසන්.එ දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වය යටතේයි. 2019 දක්වා ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වූ ආකාර ගැනයි සියත 24 අප මේ විමසා බලන්නේ…


Siyatha Videos
Most Popular