නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 4ක් ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 43කට ස්ථාන මාරුවීම් « Siyatha 24
Generic placeholder image


Jan
4

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 4ක් ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 43කට ස්ථාන මාරුවීම්

192 Views


Generic placeholder image

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 4ක් ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 43කට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබෙනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ ඒ අතරට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්, පොලිස් අධිකාරීවරුන්, පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළත් බවයි.

මෙම ස්ථාන මාරුවීම් ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි අවශ්‍යතා මත සිදුකළ බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය සඳහන් කළා.


Siyatha Videos
Most Popular