කොල්ලූපිටියේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හට ගනී « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
27

කොල්ලූපිටියේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හට ගනී

171 Views


Generic placeholder image

කොල්ලූපිටිය ප්‍රදේශයේ 25 වන පටුමගේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සදහා මේ වන විට ගිනි නිවීමේ රථ 02 ක් අදාල ස්ථානයට යවා ඇති බව ගිනි නිවන ඒකකය සදහන් කළා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular