රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් වැටුප ලබන 10 වනදාට පෙර « Siyatha 24
Generic placeholder imageMar
26

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් වැටුප ලබන 10 වනදාට පෙර

264 Views


Generic placeholder image

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුප අප්‍රේල් 10 වනදාට පෙර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශ පවසනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මහතා මේ බව සඳහන් කළා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular