කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ – බිංගිරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
7

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ – බිංගිරිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

168 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 40839

සමඟි ජන බලවේගය – 18456

ජාතික ජන බලවේගය – 1288

එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1278


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular