දනිත් ශී‍්‍ර හින්දි ෆිල්ම් බලලා ඉගෙන ගත්ත අමුතුම දේ « Siyatha 24
Generic placeholder image


Nov
25

දනිත් ශී‍්‍ර හින්දි ෆිල්ම් බලලා ඉගෙන ගත්ත අමුතුම දේ

268 Views


Generic placeholder image

රෑ දහයයි ගී දහයයි තුළින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජයපි‍්‍රයම පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය හා බැදුනු ඔවුන් ආස කරන ගීත දහය ගැන දැනගන්න ඒවාට සවන් දෙන්න සියත 24 හරහා දැන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ජනපි‍්‍රය ගායන ශිල්පී දනිත් ශී‍්‍ර සමග රෑ දහයයි ගී දහයයි වැඩසටහන. Click Here


Siyatha Videos
Most Popular