ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගත කිරීමට තිබූ තහනම ඉවත් කරයි « Siyatha 24
Generic placeholder image


Jan
17

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගත කිරීමට තිබූ තහනම ඉවත් කරයි

693 Views


Generic placeholder image

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගත කිරීමට තිබූ තහනම ඉවත් කළ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සදහන් කළා.

සිවිල් ගුවන් සේවා රෙගුලාසිවලට යටත්ව මෙලෙස ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගත කිරීමට තිබූ තහනම ඉවත් කළ බව එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.එම්.සී. නිමල්සිරි පැවසුවා.


Siyatha Videos
Most Popular