විදුලි බිල වැඩිවීමෙන් පිඩාවට පත්ව සිටින විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට තවත් සහනයක් « Siyatha 24
Generic placeholder imageJun
4

විදුලි බිල වැඩිවීමෙන් පිඩාවට පත්ව සිටින විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට තවත් සහනයක්

390 Views


Generic placeholder image

විදුලි බිල වැඩිවීමෙන් පිඩාවට පත්ව සිටින විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට තවත් සහනයක් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව අපේ‍්‍රල් මස බිල වැඩි වීමෙන් පිඩාවට පත්ව සිටින විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ජුනි මස විදුලි බිලෙහි අඩු වීමක්ද සිදුවනු ඇති බවත් ඒ තුලින් පෙර වැඩි වූ බිල්පතේ ගැටලුව විසදා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular