වික්ටර් රත්නායක මහතා, අමරදේවයන් සමඟ ගැයූ ගීතය මෙන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image

Jul
4

වික්ටර් රත්නායක මහතා, අමරදේවයන් සමඟ ගැයූ ගීතය මෙන්න.

200 Views


Generic placeholder image

හෙළයේ මහා ගාන්ධාර්වයා වූ පණ්ඩිත් අමරදේවයන් සමග ගීතයක් පටිගත කල…

හෙළයේ මහා ගාන්ධාර්වයා වූ පණ්ඩිත් අමරදේවයන් සමග ගීතයක් පටිගත කල ආකාරය

Posted by Victor Rathnayaka on Wednesday, 15 February 2017


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular