වික්ටර් රත්නායක මහතා, අමරදේවයන් සමඟ ගැයූ ගීතය මෙන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image
Jul
4

වික්ටර් රත්නායක මහතා, අමරදේවයන් සමඟ ගැයූ ගීතය මෙන්න.

74 Views


Generic placeholder image

හෙළයේ මහා ගාන්ධාර්වයා වූ පණ්ඩිත් අමරදේවයන් සමග ගීතයක් පටිගත කල…

හෙළයේ මහා ගාන්ධාර්වයා වූ පණ්ඩිත් අමරදේවයන් සමග ගීතයක් පටිගත කල ආකාරය

Posted by Victor Rathnayaka on Wednesday, 15 February 2017


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular