“ලංකාවේ ජනතාව මට කොච්චර ආදරේද කියල දැනුණා” – දිනපු සම්මානේ ගැන සියතේ අරවින්ද කියයි « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Jul
9

“ලංකාවේ ජනතාව මට කොච්චර ආදරේද කියල දැනුණා” – දිනපු සම්මානේ ගැන සියතේ අරවින්ද කියයි

1300 Views


Generic placeholder image


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular