“අනේ මල්ලි කරනවානම් හරියට කරන්න…නැත්තං Original නෙමෙයි කියල කියන්න..”- තමන්ව කොපි කරන මල්ලිලාට සියතේ අරවින්දගෙන් ආන්දෝලනාත්මක කතාවක්. « Siyatha 24
Santa Be Watchin
Generic placeholder image

May
8

“අනේ මල්ලි කරනවානම් හරියට කරන්න…නැත්තං Original නෙමෙයි කියල කියන්න..”- තමන්ව කොපි කරන මල්ලිලාට සියතේ අරවින්දගෙන් ආන්දෝලනාත්මක කතාවක්.

23888 Views


Generic placeholder image


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular