මහාමායා ගීතය මට දැණුන හැටි « Siyatha 24
Generic placeholder image


Dec
2

මහාමායා ගීතය මට දැණුන හැටි

281 Views


Generic placeholder image

රෑ දහයයි ගී දහයයි තුළින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජයපි‍්‍රයම පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය හා බැදුනු ඔවුන් ආස කරන ගීත දහය ගැන දැනගන්න ඒවාට සවන් දෙන්න සියත 24 හරහා දැන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ජනප්‍රිය රැප් ගායක රවී ජේ සමග රෑ දහයයි ගී දහයයි වැඩසටහන. Click Here


Siyatha Videos
Most Popular