අද ඉඳලා වැඩි වෙන අලුත්ම බස් ගාස්තුව මෙන්න. ඔබේ ticket එකේ ගාණත් බලා ගන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image
News Line
Gallery


Off Air
May
16

අද ඉඳලා වැඩි වෙන අලුත්ම බස් ගාස්තුව මෙන්න. ඔබේ ticket එකේ ගාණත් බලා ගන්න.

620 Views


Generic placeholder image

ඉන්ධන මිලත් එක්ක තවත් දේවල් කිහිපයකම මිල වැඩි වුණා. ඊයේ කැබිනට් රැස්වීමේ ගත්ත තීරණයක් අනුව බස් ගාස්තුත් වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව බස් ගාස්තු 6.65% කින් වැඩි වෙනවා.

හැබැයි අවම බස් ගාස්තුව වුන රුපියල් 10 වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මේ තියෙන්නේ අලුත් සංශෝධනයෙන් බස් ගාස්තු වැඩි වෙන හැටි.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular
error: Content is protected !!