අලුත් විලාසිතාවකින් හැඩ වූ ඕෂධීගේ Photo Shoot එක මෙන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image

Jan
27

අලුත් විලාසිතාවකින් හැඩ වූ ඕෂධීගේ Photo Shoot එක මෙන්න.

1919 Views


Generic placeholder image

Model – Oshadi Himasha Chavindi
Hair & Makeup – Dushmantha Shanaka Kumara
Dress Designer – DN Nadeesha Harshani
Photography – Bathiya Dilshan Photography
(STUDIO PHOTO BUG)


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular