බොරැල්ලේ සිට මරදාන වෙනකන් පාරේ, අද ඉඳන් යන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි. « Siyatha 24
Generic placeholder image
News Line
Gallery


Off Air
Jan
10

බොරැල්ලේ සිට මරදාන වෙනකන් පාරේ, අද ඉඳන් යන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි.

292 Views


Generic placeholder image

බොරැල්ල සිට මරදාන වෙනකන් බස් ප්‍රමුඛතා මං තීරු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම අද උදේ ආරම්භ වුනා. ඒ අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන්.

බොරැල්ල මංසන්ධියේ ඉඳන් මරදාන දෙසට තියෙන පිවිසුම් මාර්ගයේ ප්‍රමුඛතා මං තීරු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular
error: Content is protected !!