ලොවම දෑස් දල්වා බලා සිටින හැරී මේගන් රාජකීය විවාහය සජීවීව මෙතනින් බලන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image

May
19

ලොවම දෑස් දල්වා බලා සිටින හැරී මේගන් රාජකීය විවාහය සජීවීව මෙතනින් බලන්න.

776 Views


Generic placeholder image

ලෝකයම අැඟිලි ගණිමින් හිටිය දවස අද. හැරී කුමරුගේ සහ මේගන්ගේ රාජකීය විවාහය සිදු වෙන්නේ අද. ඉතාම තේජාන්විතමව රාජකීය ලීලාවෙන් මේ විවාහ උත්සවය පැවැත්වෙනවා.

ලෝකය පුරාම ලක්ෂ ගණනක් මේ විවාහය සජීවීව නරඹනවා. ඉතිං අපි හිතුවා ඔබටත් මේ විවාහ උත්සවයේ සජීවී විකාශයක් ගෙන එන්න.

 


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular