අද හවසට දුම්රියෙන් ගෙදර යන අය මේ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. « Siyatha 24
Generic placeholder image

Aug
10

අද හවසට දුම්රියෙන් ගෙදර යන අය මේ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න.

341 Views


Generic placeholder image

පෙරේදා ආරම්භ කරපු දුම්රිය වැඩ වර්ජනය තාමත් අවසන් වෙලා නෑ. කොහොම වුනත් රැකියාවලට යන අයගේ පහසුව සඳහා දුම්රිය 8 ක් විතරක් ධාවනයේ යෙදුවා.

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති අද දවල් ප්‍රකශ කරේ අද හවසින් පස්සේ එම දුම්රියත් ධාවනය කරන්නේ නෑ කියලා. ඒ අනුව හෙට උදේ ඉඳන් කිසිම දුම්රියක් ධාවනය වෙන්නේ නෑ.


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Sanda Eliya
Ape Adare
Most Popular