ගුවන් මඟීන්ට කටුනායකින් විශේෂ නිවේදනයක්. « Siyatha 24
Generic placeholder image

May
17

ගුවන් මඟීන්ට කටුනායකින් විශේෂ නිවේදනයක්.

446 Views


Generic placeholder image

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ආගමන විගමන නිලධාරීන් අද ඉඳන් අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නවා. ඒ නිසා ගුවන් තොටුපලේ ලොකු තදබදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.

මේ නිසා ඔබට වෙන ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගන්න පිටත් වීමට තියෙන වෙලාවට වඩා පැය 3 ක් කලින් එන්න කියලා දැනුම් දෙනවා.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular