පොදුසමා කාලය තුළ නීතිවිරෝධී ගිනි අවි භාරනොදුන් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර « Siyatha 24
Generic placeholder imageFeb
18

පොදුසමා කාලය තුළ නීතිවිරෝධී ගිනි අවි භාරනොදුන් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර

112 Views


Generic placeholder image

පොදු සමා කාලයෙන් පසුවත් නීතිවිරෝධී ගිනි අවි ළඟ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන් පිළිබඳ පියවර ගැනීම සඳහා තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම්දීමක් කර තිබෙනවා.

පසුගියදා ක්‍රියාත්මක වූ පොදුසමා කාලය තුළ නීතිවිරෝධී ගිනි අවි 200 ක් පොලිස් ස්ථාන වෙත භාරදී තිබූ බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular