සම්මාන උළෙලකදී දුමින්ද දිසානයක සහ ගම්මන්පිලව කළාකරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි සම්මානය ලබා ගන්නේ ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් අතින් පමණයි – Video « Siyatha 24
Generic placeholder image


Nov
29

සම්මාන උළෙලකදී දුමින්ද දිසානයක සහ ගම්මන්පිලව කළාකරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි සම්මානය ලබා ගන්නේ ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් අතින් පමණයි – Video

30412 Views


Generic placeholder image

සම්මාන උලෙලකදී ඇමති වරුන් අතින් සම්මන ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන වීඩියොවක් මේ වන විට සමාජ ජාල මාධ්‍ය තුල හුවමාරු වෙමින් පවතී. වේදිකාවෙදි සම්මන ලබා ගැනීමට පැමිනි තරුණ රංගන ශිල්පින් දුමින්ද දිසානායක සහ උදය ගම්මන්පිල අතින් සම්මන ලබානොගෙන ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් අතින් සම්මන ලබාගන්න අන්දම මෙහිදී දැකගත හැක.


Siyatha Videos
Most Popular