බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල පහලට? « Siyatha 24
Generic placeholder imageDec
6

බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල පහලට?

403 Views


Generic placeholder image

වත්මන් රජය මගින් ලබාදුන් බදු සහන මත බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල පහල දැමීමට කටයුතු කල හැකි බව සමස්ථ ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සදහන් කරනවා.

පාන් හැර සෙසු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල රුපියල් 05කින් පහල දැමීමට සියලු බේකරි හිමියන් සමග කතිකා කරන බවයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular