අද සහ හෙට දුම්රිය ධාවනය සීමා වෙයි « Siyatha 24
Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Generic placeholder imageNov
28

අද සහ හෙට දුම්රිය ධාවනය සීමා වෙයි

180 Views


Generic placeholder image

රට තුළ පවතින තත්ත්වය හමුවේ අද සහ හෙට දෙදින තුළ දුම්රිය ධාවනය සීමාකර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා.
ඒ අනුව සති අන්තයේ දුම්රිය ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කාලසටහනක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ,


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development