නව ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageDec
4

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

452 Views


Generic placeholder image

නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අනුරාධා යහම්පත් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular