මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ – උඩු දුම්බර ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
6

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ – උඩු දුම්බර ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

127 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ -28630

සමඟි ජන බලවේගය – 12410

ජාතික ජන බලවේගය -937

ස්වාධීන කණ්ඩායම් 01 – 619

එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 450


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular