කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද වතුර නෑ « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
15

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද වතුර නෑ

191 Views


Generic placeholder image

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජල සැපයීම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා. මෙලෙස කොළඹ 13, 14, 15 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 8.00 සිට පැය 9 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular