හැටන් – දික්ඔය ප්‍රදේශයට දින කීපයකට වතුර අත්හිටුවයි « Siyatha 24
Generic placeholder image


Dec
6

හැටන් – දික්ඔය ප්‍රදේශයට දින කීපයකට වතුර අත්හිටුවයි

135 Views


Generic placeholder image

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හැටන් දික්ඔය ප්‍රදේශයේ ජලය බෙදා හැරීම දින කිහිපයක් අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.


Siyatha Videos
Most Popular