පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ – වෙන්නප්පුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය « Siyatha 24
Generic placeholder imageAug
6

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ – වෙන්නප්පුව ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

87 Views


Generic placeholder image

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 42 409

සමඟි ජන බලවේගය – 15 307

ජාතික ජන බලවේගය – 2 384

එක්සත් ජාතික පක්ෂය -984

අපේ ජන බල පක්ෂය – 834


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular