නිවාස අමාත්‍යධූරය විමල් වීරවංශට – Breaking News « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Nov
9

නිවාස අමාත්‍යධූරය විමල් වීරවංශට – Breaking News

212 Views


Generic placeholder image

නිවාස හා සමාජ සුබසාධන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ මහතා මීට සුවල්ප මොහොතකට පෙර දිව් රුම් දුන්නා.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular