නිවාස අමාත්‍යධූරය විමල් වීරවංශට – Breaking News « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Nov
9

නිවාස අමාත්‍යධූරය විමල් වීරවංශට – Breaking News

262 Views


Generic placeholder image

නිවාස හා සමාජ සුබසාධන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ මහතා මීට සුවල්ප මොහොතකට පෙර දිව් රුම් දුන්නා.


Siyatha Videos
Sanda Eliya
Ape Adare
Thanha
Most Popular