දිනක් තුල ඇමෙරිකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 50,000ක් « Siyatha 24
Generic placeholder imageJul
2

දිනක් තුල ඇමෙරිකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 50,000ක්

279 Views


Generic placeholder image

මාරාන්තික කොරෝනා වෛරසය එක දිනක් තුල ඇමෙරිකාවේ පුද්ගලයින් 50,000 කට ආසාදනය වී ඇති බව එරටින් වාර්තා වෙනවා. ඒ එරටින් එක දිනක් තුල වාර්තා වූ න්වදීම කොරනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව ද වෙනවා.

ඒ අනුව වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් ආසාදිතයින් 52,982ක් වන අතර එරටින් වාර්තා වී ඇති මරණ ගණන 128,028 ක්.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular